Kramienky
Košík
...pretože na spomienkach záleží

Kramienky.sk

Reklamačné podmienky

Na dodaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota v zmysle Zákona č. 40/1964 Z. z., § 620 v platnom znení. Z prevádzkových dôvodov odporúčame však reklamovať zásielku čo najskôr, najlepšie do 14 dní. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Nie je možné uplatňovať právo na reklamáciu v záležitostiach vkusu a osobného cítenia, ako je napr. farebné vyhotovenie či odtieň fotografií. Reklamáciu je nutné podať písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote, odporúčame doporučeným listom. Reklamáciu je potrebné zaslať na adresu: Marcel Vavrúš, Stromová 1422/12, Nemšov-Kľúčové 914 41. Každá reklamácia musí bezpodmienečne obsahovať reklamovaný tovar a pôvodnú objednávku a vyplnený kramienky-reklamacny-formular. Pre rýchlejšie vybavenie odporúčame poslať aj daňový doklad. Zásielky na dobierku nebudú v žiadnom prípade prijaté. O prijatí reklamácie, spôsobe jej vybavenia a dobe trvania bude zákazník informovaný písomne na e-mailovú adresu uvedenú v registrácií. Reklamácie sú vybavené bezodkladne a to najneskôr do 30 dní. Zákazník má v závislosti na druhu závady zo zákona nárok na dodanie novej veci bez závady, odstránenie závady, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom k povahe tovaru sú však všetky závady považované za odstrániteľné a nepodstatné a oprávnené reklamácie sú vyriešené dodaním nových produktov. Správa o vybavení reklamácie je zákazníkovi poslaná buď e-mailom alebo listom ako súčasť zásielky s vybavenou reklamáciou.

SLEDUJTE NÁS
ONLINE PLATBY
Adalo Solutions s.r.o. © 2021 - 2024 | Všechna práva vyhrazena